Tuesday, January 28

Emgu.CV.CvInvoke invoke OpenCV function

cvInvoke simple tutorial

    เนื่องด้วยข้อเสียของ Emgu คือ เรื่องเอกสาร Tutorial หาอ่านยากมากๆ (ไม่นับรวม api class referrence) ในเว็บ wiki ของเขาเอง ก็ใช่ว่าจะมีตัวอย่างครบ นั่นอาจจะเป็นเพราะว่า Emgu เอง มันเองเป็น wrapper function ที่ครอบอยู่บน OpenCV อยู่ เลยทำให้ Developer เอง ไม่อยากจะทำ Tutorial ออกมา คงเข้าใจว่า ผู้นำ Emgu ไปใช้ คงมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง และหากสงสัยใน Class ไหน ก็ให้หาอ่านเอาในเอกสารของ OpenCV หล่ะมั้ง (อันนี้ ผมคิดไปเองนะครับ)

ในเมื่อไม่มีทางเลือกที่จะต้องเรียกใช้ OpenCV Function ตรงๆ ใน .NET แล้ว ทาง Emgu ก็มี CvInvoke ที่จะทำให้เราสามารถเรียกใช้ OpenCV ได้โดยตรง และเมื่อเรียกใช้โดยตรงแล้ว ก็ให้อ้างอิงเอกสารของ OpenCV ได้เลย (ซึ่งมีตัวอย่างการใช้งาน และอื่นๆ ค่อนข้างครบ) เอาหล่ะ เรามาลองเขียน Emgu application โดยใช้ความสามารถของ CvInvoke กันดูครับ

สร้าง win application ขึ้นมา โดยทำตามขั้นตอนแรกๆ Getting started Emgu with Visual C# 2010 Express จากนั้นบนหน้าฟอร์มเปล่าๆ ก็สร้าง button ขึ้นมา 1 อัน แล้วก็เขียนไปบน Event double click ของมัน โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มบนฟอร์ม แล้วเขียนโค๊ดเหล่านี้ลงไป

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

using Emgu.CV;
using Emgu.Util;
using Emgu.CV.Structure;

namespace Emgu_cvInvoke
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        MCvScalar color_text = new MCvScalar(255, 255, 255);
        MCvFont font = new MCvFont(Emgu.CV.CvEnum.FONT.CV_FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, 0.5);
        IntPtr img = CvInvoke.cvCreateImage(new Size(200, 200), Emgu.CV.CvEnum.IPL_DEPTH.IPL_DEPTH_8U, 1);

        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            CvInvoke.cvPutText(img, "Hello Emgu", new Point(50, 50), ref font, color_text);
            CvInvoke.cvShowImage("Simple Emgu application", img);
        }

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            CvInvoke.cvDestroyWindow("Simple Emgu application");
            CvInvoke.cvReleaseImage(ref img);
        }
    }
}

จริงๆ แล้ว ตัวอย่างนี้ เราใช้่ cvCreatImage (Creates an image header and allocates the image data ) เป็นแค่การจองหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลรูปภาพ แล้วก็ใส่ตัวอักษร ด้วย cvPutText ไปบนพื้นที่ว่างบนรูปภาพ (คือพื้นสีดำว่างๆ นั่นแหละ) โดยกำหนดตำแหน่งข้อความและขนาดและสีของตัวอักษรเท่านั้นเอง 

ซึ่งหากจะเปรียบเทียบรูปแบบฟังก์ชั่นของ cvCreatImage และ cvPutText กับ cvShowImage แล้วจะพบว่า รูปแบบของการใส่ Parameter เข้าไปในฟังก์ชั่นก็ยังเหมือนเดิมในเอกสารของ OpenCV ถึงแม้ว่าเรากำลังเขียนอยู่บน Emgu Framework ก็ตาม เพีิยงแค่เรียก cvInvoke แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชั่นบน OpenCV จากนั้นก็เติมพารามิเตอร์ให้ครบตามเอกสาร เท่านี้ เราก็เรียกใช้ OpenCV function ได้แล้วครับ

Emgu.CV.CvInvoke invoke OpenCV function

cvCreateImage

cvPutText

cvShowImage

แล้วทดสอบรันโปรแกรมดูครับ

image

งาน Image Processing บางอย่างเราอาจจะเจอวิธีแก้ไข ด้วย OpenCV Function ซึ่งถ้าหากเราต้องการนำมาใส่ใน Emgu Application ของเรา ก็เพียงเรียกใช้ cvInvoke เข้ามา แล้วก็ปรับแก้นิดหน่อยให้เป็นไปตาม .NET syntax เราก็อาจจะจบงานของเราได้เหมือนกัน ลองเอาไปประยุกต์ดูครับ

แล้วสนุกกับ Emgu นะครับ

ปล. และหากต้องการนำข้อมูลรูปภาพที่อยู่ใน pointer img กลับไปใส่ใน picturebox control ก็สามารถทำได้ ด้วยการใช้ CvInvoke.cvCopy Method โดยปลายทางของข้อมูล อาจจะเป็น bitmap แต่ size และ channel ต้องเท่ากันกับภาพต้นฉบับ และใช้ pointer properties ของตัวแปรปลายทางด้วย

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      Image<Gray, byte> img2 = new Image<Gray, byte>(200,200);
      CvInvoke.cvPutText(img, "Hello Emgu", new Point(50, 50), ref font, color_text);           
      CvInvoke.cvShowImage("Simple Emgu application", img);
      CvInvoke.cvCopy(img, img2.Ptr, IntPtr.Zero);
      pictureBox1.Image = img2.ToBitmap();
   
}

how to create bitmap from image pointer IplImage

how to create bitmap from image pointer IplImage

อ่านเพิ่มเติม...

Passing Values Between Windows Forms

ตัวอย่างการส่งข้อมูลข้ามไปมา ระหว่างฟอร์ม ใน C# วันนี้จะนำเสนอ 3 รูปแบบ อย่างง่ายๆ จริงๆ อาจจะมีรูปแบบมากกว่านี้ แต่ ผมว่า 3 รูปแบบนี้ ก็ใช้งานดีครับ หรือถ้าใครมีรูปแบบอื่นๆ นำเสนอ ก็โพสมาได้เลยครับ

รูปแบบการส่งข้อมูลจากฟอร์มหลัก ไปฟอร์มอื่นๆ 3 รูปแบบดังนี้

- การส่งข้อมูลด้วยวิธี Delegate Method
- Constructor Method
- Function Method

โดยเราจะสร้างรูปแบบการส่งข้อมูลจากฟอร์มหลักที่อยู่ในฟอร์ม 1 แล้วส่งไปหาฟอร์มที่ 2 ,3 และ 4 ในแต่ละรูปแบบ เริ่มจากวางคอมโพเนนต์บนฟอร์มต่างๆ ตามรูป

โค๊ด Form1.cs

Passing Values Between Windows Forms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Passing_Values_Between_Windows_Forms
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // ส่งค่าระหว่างฟอร์ม ด้วยวิธี delegate
        public delegate void SendData(CheckedListBox chkList);
        private void delegateButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form2 frm2 = new Form2();
            SendData send = new SendData(frm2.GetData);
            send(checkedListBox1);
            frm2.Show();
        }

        // ส่งค่าระหว่างฟอร์ม ด้วยวิธี constructor
        private void constructorButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form3 frm3 = new Form3(textBox1.Text);
            frm3.Show();
        }

        // ส่งค่าระหว่างฟอร์ม ด้วยวิธี function
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Form4 frm4 = new Form4();
            frm4.GetData(SendValue());
            frm4.Show();
        }

        public string SendValue()
        {
            return textBox2.Text;
        }
       
        private void linkLabel1_LinkClicked_1(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
        {
            System.Diagnostics.Process.Start("http://visual-studio-express-project.blogspot.com/");
        }

    }
}

 

โค๊ด Form2.cs

Passing Values Between Windows Forms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Passing_Values_Between_Windows_Forms
{
    public partial class Form2 : Form
    {
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
            label1.Text = null;
        }

        public void GetData(CheckedListBox chkList)
        {
            System.Collections.IEnumerator i = chkList.CheckedItems.GetEnumerator();
            while (i.MoveNext())
            {
                label1.Text += i.Current.ToString() + "\n";
            }

        }
    }
}

 

โค๊ด Form3cs

Passing Values Between Windows Forms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Passing_Values_Between_Windows_Forms
{
    public partial class Form3 : Form
    {
        public Form3(string data)
        {
            InitializeComponent();
            label1.Text = null;
            label1.Text = data;
        }
    }
}

โค๊ด Form4.cs

Passing Values Between Windows Forms

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Passing_Values_Between_Windows_Forms
{
    public partial class Form4 : Form
    {
        public Form4()
        {
            InitializeComponent();
        }

        public void GetData(string str)
        {
            label1.Text = str;
        }

        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}

เป็นโค๊ดอย่างง่ายๆ ดูแล้วไม่น่างง งั้นผมไม่ขออธิบายนะครับ หุๆๆๆ

อ่านเพิ่มเติม...
 

แจกฟรี พื้นที่ฝากไฟล์ 2 GB

ads

ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter

ติดตาม Blog นี้

Blog อื่นๆของฉัน

จำนวนการเยี่ยมชมบล๊อก